Nieuws

Wereld Toerisme Dag 2022

“De toekomst heroverwegen” is de titel die is gekozen voor de wereld toerisme dag 2022

Drie sleutelwoorden om de veranderingen te beschrijven die u in het toerisme zou willen zien voor de toekomst die voor ons ligt

De sleutelwoorden waar ik aan denk bij het beantwoorden van deze vraag zijn:

#ANALYSE

#ONTWIKKELING

#VERANTWOORDELIJKHEID

We moeten echt en wetenschappelijk de huidige status analyseren van het toeristisch onthaalproces, zowel op territoriaal als op structureel niveau. In zo’n circulair proces, succes zal noodzakelijkerwijs komen in termen van kwaliteit en wendbaarheid binnen de toeristische beleving. Ontwikkeling is noodzakelijk na een dergelijke analyse om te begrijpen de visie, om instrumenten en kanalen aan te schaffen die zijn aangepast aan de moderne tijd en nieuwe technologische of analoge talen.

Aanpassing van middelen aan een dergelijke ontwikkeling door middel van passende opleidingsprocessen en functionele stromen zal zeker een verantwoordelijkheid zijn.


Mensen en de planeet staan centraal bij elke actie die wordt voorgesteld voor een duurzamere toekomst, zowel vanuit sociaal als vanuit milieuoogpunt

Hoeveel denkt u dat er opleiding nodig is om de bewustwording onder werknemers en toeristische agenten te vergroten aan aanverwante thema’s? Wat is BiHolidays van plan hiermee te doen, d.w.z. in termen van van training?

OPLEIDING IS NU ABSOLUUT NOODZAKELIJK, MAAR DE WIJZE VAN OPLEIDING MOET VERANDEREN OM DEZE CULTURELE VERANDERING MOGELIJK TE MAKEN VOOR EEN VERWORVEN GEVOELIGHEID.


Toerisme staat ook centraal op de agenda van de europese gemeenschap voor 2030

Met name onder de onderwerpen 1 “Geen armoede”, 5 “Gelijkheid van mannen en vrouwen en versterking van de positie van de vrouw”, 8 “Fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en economische groei”, 10 “Vermindering van ongelijkheden”

Hoeveel denkt u dat de rol van instellingen en het nationale en internationale grondgebied voor eens en altijd een drijvende kracht voor toeristische bedrijven zijn?

Als u met “drijvende kracht” bedoelt het valoriseren van alle beroepen die betrokken zijn bij zo ’n buitengewone industrie als toerisme, zou ik zeker zeggen “(Extra)Ordinary”. Mensen die voor andere mensen werken, voor hun vrije tijd, voor hun families, voor hun emotionele kant. En als al het bovenstaande waar is – wat het inderdaad is – we hebben een beleid nodig dat niet stopt bij goede bedoelingen en een proactieve 2030-agenda, maar eerder één die een technisch en capabel plan biedt om gebieden te verbinden, evenals een natie die een toerisme dat zal kunnen genieten van ons land en onze toeristische voorstellen omdat het zal zowel leefbaar als bezoekbaar zijn.

Buiten en binnen de dorpen

Welke acties zijn nodig voor BiHolidays locaties om een nieuw toeristisch paradigma voor de toekomst vast te stellen?

Ik wil niet overhaast klinken, maar ik zou met één woord willen antwoorden: DIALOOG, nogmaals, tussen de partijen en tussen de gebieden en instellingen. Zonder confrontatie kan geen enkele actie ooit succesvol zijn, en niemand kan echt overal alleen heen gaan.


Toerisme en metaverse

Denkt u dat de nieuwe digitale uitdagingen kunnen leiden tot een nieuwe manier om de keuze van de ideale vakantie te ervaren? Zo ja, op welk gebied? (voor-klik, verblijf of na-verblijf?)

Het is een prachtige kans, maar zoals alle dingen, kan het alleen een geweldige kans zijn als het goed wordt gebruikt. Het zou een sleutel zijn tot het benaderen en ontdekken van de voor-verblijf en/of herinneringen in het na-verblijf. Ik ben ook van mening dat het beleven van uw vakantie ondergedompeld in de realiteit… in de geuren, kleuren en relaties die alleen een “fysieke” vakantie kan bieden, een waarde moet blijven die niet kan worden opgegeven voor welke wereld dan ook, hoe mooi ook, maar niet ondergedompeld in werkelijkheid, mooi ook, maar niet ondergedompeld in werkelijkheid.