Nowości

Światowy Dzień Fotografii

19 sierpnia 1839 r. fizyk Francois Arago zaprezentował w paryskiej Akademii Nauk i Sztuk Wizualnych “dagerotyp”, pierwszą fotograficzną procedurę wywoływania obrazów.

To właśnie tego dnia cała ludzkość zaczęła uwieczniać chwile, momenty, szczegóły i odciskać je na siatkówce w procesie, który nigdy się nie zakończył.

Historię należy szanować, zawsze i w każdym przypadku, aby uhonorować jej pamięć, tę samą pamięć, którą dzięki fotografii jesteśmy w stanie zachować w nienaruszonym stanie w najdrobniejszych szczegółach.

To właśnie w 1826 roku, Joseph Nicéphore Niépce był w stanie wykonać pierwsze na świecie zdjęcie za pomocą camera obscura. Udało mu się nie tylko uchwycić obraz, ale także utrwalić go na nośniku fizycznym. W rezultacie powstał słynny heliograf na blaszanej płycie “Widok z okna w Le Gras” (po francusku “La cour du dolmaine du Gras”), który zachował się do dziś.

Niépce rozpoczął współpracę w 1829 r. z Louisem Daguerre’ em, aby dalej rozwijać ten wynalazek, ale zmarł cztery lata po rozpoczęciu współpracy i Daguerre musiał samodzielnie ulepszać tę nową procedurę aż do dnia, w którym świętujemy jego wynalazek w takiej formie, w jakiej znamy go dzisiaj.

Camera obscura

Nowa sztuka

Co więcej, od 2010 roku, dzięki australijskiemu fotografowi Korske Ara, Światowy 19 sierpnia Dzień Fotografii obchodzony jest 19 sierpnia.

Uważana jeszcze niedawno za sztukę samą w sobie, fotografia podsumowuje swoje znaczenie, zaczynając od etymologii samego słowa: z greckiego “phos“, światło i“graphé“, graphe, dosłownie oznacza“pismo światła“.

Jest wielu artystów, którzy z czasem zdecydowali się poświęcić swoje życie fotografii, zaczynając tworzyć dzieła związane z modą, sztuką, tańcem i teatrem, które do dziś potrafią nas ekscytować i zachwycać.

Ze wszystkich epok historycznych to właśnie surrealizm – około 1920 roku – stosował najbardziej osobliwy sposób robienia zdjęć: poprzez zestawienie paradoksalnie odległych od siebie elementów i pozbawionych między nimi jakiegokolwiek znaczenia, z zamiarem odciśnięcia przekazów związanych z najgłębszym, ukrytym, zjawiskowym sensem naszych emocji.

Wolność, hasło przewodnie fotografów surrealistów – wśród, których pamiętamy słynnego Man Ray’a – wolność, na którą działa się i której pragnie się poprzez manifestację podświadomości, której nie da się racjonalnie rozszyfrować, ale która staje się wyjątkowa dzięki ludzkiej psychice, nawet jeśli można ją wytłumaczyć poprzez sny.

Autor: Samantha Jade Royds

Zdjęcie zrobione przez Man Ray'a

Podsumowując, mówienie o fotografii i jej przedstawicielach stwarza ryzyko zagubienia się w meandrach znaczących i znaczonych, ponieważ to właśnie możliwość swobodnej interpretacji każdego obrazu, kktóry jest przed nami umieszczony, zgodnie z indywidualnymi emocjami i świadomością, prowadzi tę sztukę do bycia bohaterem także cyfryzacji.

Tak naprawdę dzięki nowym urządzeniom technologicznym niczego już nie drukujemy, lecz przechowujemy nasze wspomnienia w cyfrowych pudełkach, ryzykując utratę ich trwałości i emocji na zawsze.

Z tego powodu wioski BiHoliday co roku stają się promotorami wspólnej myśli: podnieś wzrok ku niebu, utrwalić wspomnienia, uchwycić emocje a następnie uczynić je jeszcze bardziej realnymi i odczuwalnymi dzięki prawdziwemu wydrukowi: który przechodzi z ręki do ręki ręka; który żyje dotykiem i wzrokiem; która nie pozostaje tylko wspomnieniem, ale staje się stroną, którą trzeba wielokrotnie zapisywać. Niech to będzie lekcja i opowieść; chóralna opowieść o tym, czego naprawdę mieliśmy szczęście – to jest zawsze nadzieja – doświadczyć w naszym indywidualnym lub zbiorowym życiu.

Czasami wystarczy “kliknięcie” i nie potrzeba nawet słów. Wybierz teraz swoje ulubione zdjęcie. Być może będzie to to, które musisz jeszcze zrobić