Nowości

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

“ŚRODOWISKO” – ważny element naszego życia

Środowisko, w którym żyjemy. Środowisko, w którym wchodzimy ze sobą w interakcje. Środowisko, które musimy chronić dla siebie i zapewnić lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość tym, którzy przyjdą po nas, zarówno pod względem środowiskowym, jak i ludzkim.

Ludzkość musi być gotowa zadbać o otaczającą przestrzeń, wprowadzając indywidualne i zbiorowe działania, które mają na celu zaangażowanie wszystkich, by naprawić błędy, podnieść głos, który mówi o pięknie i ochronie.

Od 15 grudnia 1972 r. obchodzony jest Dzień Ochrony Środowiska.

15 grudnia 1972 r. Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ustanowiło 5 czerwca dniem obchodów Światowego Dnia Środowiska”, którego gospodarzem w tym roku będzie Szwecja, we współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).

Save_water_Village_San_Francesco_Caorle
Go_green_Village_San_Francesco_Caorle
No_plastic_Village_San_Francesco_Caorle
Save_energy_Village_San_Francesco_Caorle

“Tylko jedna Ziemia”, hasło Światowego Dnia Środowiska 2022 mówi samo za siebie: kończy nam się czas

Od tego czasu każdego roku temu dniu towarzyszy hasło: “Just One Earth”. W 2022 roku, aby podkreślić, jak bardzo nasza przyszłość jest nierozerwalnie związana z dobrostanem naszej planety i troską o ludzi, którzy ją zamieszkują. Ochrona środowiska jest również jednym z fundamentów Agendy 2030 , która poświęca jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), numer 15, właśnie temu tematowi.

Zrównoważony rozwój i świadomy dobrobyt to jedne z podstawowych wartości Bi Holiday.

Ośrodki Bi Holiday zawsze miały na celu wzmocnienie tych koncepcji, czyniąc obszary wewnętrzne i zewnętrzne cennymi terytoriami dla poprawy i poszanowania różnorodności biologicznej. Dedykowane warsztaty, tereny zielone pod opieką wyspecjalizowanego personelu i podnoszenie świadomości na temat kwestii związanych z dobrostanem naszej planety to tylko niektóre z działań realizowanych przez Bi Holiday, które jasno pokazują, że wartość zrównoważonego rozwoju jest kamieniem węgielnym dobrobytu firmy, wartością, którą podzielają również klienci kurortów.

Piękno, człowieczeństwo, szacunek: słowa kluczowe Światowego Dnia Środowiska

“Razem dla lepszej przyszłości”, to hasło leżące u podstaw tego sentymentu, aby “Tylko jedna Ziemia” stała się ogłuszającym kolorem, który należy obserwować bez granic.