Nieuws

Onderwijsdag de waarde om op te focussen

Onderwijsdag 2023 is een gelegenheid om het belang van onderwijs te vieren en de bijdrage van docenten, leraren, opleiders en studenten over de hele wereld te erkennen: ongetwijfeld een waarde om op te focussen. Opgericht door de Verenigde Naties in 2018, is de dag een gelegenheid om na te denken over hoe het onderwijs kan worden verbeterd om ervoor te zorgen dat alle jongeren de vaardigheden hebben die nodig zijn om de uitdagingen van de moderne wereld aan te gaan.

HET THEMA VAN DE DAG 2023

Dit jaar (2023) is de vijfde Internationale Onderwijsdag en heeft als thema ‘Vandaag opleiden voor morgen‘. Voortbouwend op het wereldwijde momentum dat werd gegenereerd door de VN-top over onderwijstransformatie in september 2022, roept de Dag van dit jaar op tot een sterke focus op deze kwesties en het omzetten van toezeggingen in actie.

De VN erkende als een doel dat onderwijs prioriteit moet krijgen om de voortgang naar alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen te versnellen, vooral in de complexe context van wereldwijde recessie, groeiende ongelijkheid en klimaatcrisis.

Het engagement van Bi-Holiday begint met een vernieuwde Academy

HOE ANALYSEER JE HET ONDERWIJS IN DE WERELD VAN VOLWASSENEN?

In dit specifieke geval is het gemakkelijk om te verwijzen naar het gezegde “Er komt nooit een einde aan de examens” (ontleend aan de titel van een komedie van Eduardo de Filippo); voor ons betekent dit dat we nooit moeten stoppen met het ontwikkelen van een bedrijfsmodel waarbij leren een constante is, waarbij we het team waaruit onze grote familie bestaat continue training bieden. Sinds dit jaar heeft onze Bi-Academy, een intern opleidingsproject dat in 2015 is opgezet, met name een nieuw educatief traject gelanceerd dat volledig is ontwikkeld in samenwerking met CISET, het International Centre for Studies on the Tourism Economy; dit is in wezen een supergespecialiseerde school die zich toelegt op de toeristische beroepen die actief zijn in Bi-Holiday.

Een prestatie, op het gebied van gastvrijheid, die we terugzien in al onze dorpen en in uw vakantiebeleving.

Onderwijs in een digitale wereld

Voor BiHoliday zijn training en opleiding een dagelijkse reden om een stap vooruit te zetten.

Met BiAcademy hebben we een training opgezet die verdeeld is over lezingen en online lessen, ook gewijd aan het onderwerp digitalisme, om de jonge werknemers van vandaag voor te bereiden op de toekomst.