Privacy Policy

INFORMATIEVERKLARING OVER PERSOONSGEGEVENSVERWERKING

Biasuzzi Turismo S.p.A., als Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, geeft deze informatie aan de Betrokkene vrij in overeenstemming met de Europese en Italiaanse voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze informatieve kennisgeving is een integratie van het navigatiebeleid van de website, om de Gebruiker te informeren over de manier waarop de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens die, in het bijzonder, in dit contactformulier zijn ingevoerd zal verwerken: we nodigen u daarom uit om ons privacybeleid te lezen.

 

Doeleinden en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  1. om de verzoeken die via dit formulier worden doorgestuurd te beantwoorden, bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen over producten of diensten (inclusief het versturen van brochures, catalogi en/of ander bedrijfsinformatief materiaal), om een ​​offerte te ontvangen, enz.: in dat geval is de nodige toestemming niet vereist omdat de verwerking noodzakelijk is om deze verzoeken te beantwoorden;
  2. om de adressen van de Betrokkene (e-mailadres) te gebruiken om opinie- en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren, commerciële communicatie te verstrekken met informatie over producten en diensten, promoties of uitnodigingen voor evenementen waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke zal deelnemen: hiervoor is de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene nodig, die voor sommige van de bovengenoemde activiteiten kan worden gegeven en ingetrokken door te schrijven naar het hieronder vermelde e-mailadres;

 

Bewaartermijn van gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke beoogt de gegevens te verwerken aan de hand van de volgende criteria:

  • als de Gebruiker om informatie vraagt, worden de gegevens bewaard gedurende de periode die nodig is om een ​​antwoord te geven; als de Gebruiker in plaats daarvan een offerte aanvraagt, zal de bewaartermijn voor gegevens tweemaal zo lang zijn als de duur van de offerte, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard, voor de tijd die nodig is voor de (niettemin bereikte) beslechting van eventuele geschillen.
  • voor doeleinden die worden nagestreefd in punt 2), worden gegevens gedurende vierentwintig maanden bewaard vanaf de laatste communicatie, ongeacht het gebruikte kanaal: de Betrokkene kan zijn toestemming intrekken of de gegevensverwerking te allen tijde intrekken;

 

Verstrekken van gegevens en gevolgen bij weigering

Het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om de in punt 1) omschreven doeleinden na te streven. Daarom kan het weigeren om de gegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken de Verwerkingsverantwoordelijke verhinderen de bovengenoemde doeleinden na te streven. Het verstrekken van gegevens voor aanvullende doeleinden is optioneel: indien ze niet worden verstrekt, zal de Verwerkingsverantwoordelijke de verwante activiteiten niet kunnen uitvoeren, maar mag hij de in punt 1 omschreven doeleinden nastreven.

 

Categorieën van ontvangers

De Verwerkingsverantwoordelijke deelt geen gegevens, maar beoogt deze te communiceren aan interne figuren die bevoegd zijn om ze te verwerken op grond van hun respectieve taken, evenals aan advies-, factoring- en commerciële informatiebedrijven, intrapreneurverenigingen en/of organisaties, serviceprofessionals of bedrijven in aanvulling op openbare en particuliere entiteiten, zelfs als gevolg van inspecties en verificaties. Deze ontvangers zullen bij het verwerken van gegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken door middel van een specifieke overeenkomst of een andere rechtshandeling.

 

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationale organisaties

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen die niet tot de EU behoren, noch aan internationale organisaties.

 

Rechten van de Betrokkene

De Betrokkene heeft het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en om rectificatie te vragen als deze onjuist zijn, om ze te wissen of de verwerking ervan te beperken als aan de voorwaarden wordt voldaan, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan voor juridische claims die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd en om de overdraagbaarheid van persoonlijk verstrekte gegevens te verkrijgen, mits uitgevoerd met geautomatiseerde middelen op basis van de toestemming of overeenkomst. De Betrokkene heeft ook het recht om zijn toestemming in te trekken voor verwerkingsdoeleinden die dit vereisen, ongeacht de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd tot het moment van intrekking.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Betrokkene het hier beschikbare formulier gebruiken en het doorsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: privacy@biasuzzispa.com. De Betrokkene heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit (www.garanteprivacy.it).

INFORMATIEVERKLARING OVER PERSOONSGEGEVENSVERWERKING

Biasuzzi Turismo S.p.A., als Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, geeft deze informatie aan de Betrokkene vrij in overeenstemming met de Europese en Italiaanse voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze informatieve kennisgeving is een integratie van het navigatiebeleid van de website, om de Gebruiker te informeren over de manier waarop de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens die, in het bijzonder, in dit contactformulier zijn ingevoerd zal verwerken: we nodigen u daarom uit om ons privacybeleid te lezen.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

1) om de verzoeken die via dit formulier worden doorgestuurd te beantwoorden, bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen over producten of diensten (inclusief mailing van brochures, catalogi en/of ander bedrijfsinformatief materiaal), om een ​​offerte te ontvangen, enz.: in dat geval is de nodige toestemming niet vereist omdat er geen verwerking nodig is om een ​​antwoord te geven op deze verzoeken;

2) om de adressen van de Betrokkene (e-mailadres) te gebruiken om opinie- en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren, commerciële communicatie te verstrekken met informatie over producten en diensten, verkooppromoties of uitnodigingen voor evenementen waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke zal deelnemen: hiervoor is de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene nodig, die voor sommige van de bovengenoemde activiteiten kan worden gegeven en ingetrokken door te schrijven naar het hieronder vermelde e-mailadres;

Bewaartermijn van gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke beoogt de gegevens te verwerken aan de hand van de volgende criteria:

  • als de Gebruiker om informatie vraagt, worden de gegevens bewaard gedurende de periode die nodig is om een ​​antwoord te geven; als de Gebruiker in plaats daarvan een offerte aanvraagt, is de bewaartermijn voor gegevens tweemaal zo lang als de duur van de offerte, tenzij de gegevens langer worden bewaard, voor de tijd die nodig is om eventuele geschillen op te lossen;
  • voor doeleinden die worden nagestreefd in punt 2), worden gegevens gedurende vierentwintig maanden bewaard vanaf de laatste communicatie, ongeacht het gebruikte kanaal: de Betrokkene kan zijn toestemming intrekken of de gegevensverwerking te allen tijde intrekken;

 

Verstrekken van gegevens en gevolgen bij weigering

Het verstrekken van persoonsgegevens die nodig zijn om de in punt 1) omschreven doeleinden na te streven, is noodzakelijk. Daarom kan het weigeren om de gegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken de Verwerkingsverantwoordelijke verhinderen de bovengenoemde doeleinden na te streven. Het verstrekken van gegevens voor aanvullende doeleinden is optioneel: indien ze niet worden verstrekt, zal de Verwerkingsverantwoordelijke de betrekkelijke activiteiten niet kunnen uitvoeren, maar mag hij de in punt 1 omschreven doeleinden nastreven.

 

Categorieën van ontvangers

De Verwerkingsverantwoordelijke deelt geen gegevens, maar beoogt deze te communiceren aan interne figuren die bevoegd zijn om ze te verwerken op grond van hun respectieve taken, evenals aan factoring-, advies- en commerciële informatiebedrijven, intrapreneurverenigingen en/of organisaties, serviceprofessionals of bedrijven in aanvulling op openbare en particuliere entiteiten, zelfs als gevolg van inspecties en verificaties. Deze ontvangers zullen bij het verwerken van gegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken door middel van een specifieke overeenkomst of een andere rechtshandeling.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationale organisaties

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen die niet tot de EU behoren, noch aan internationale organisaties.

Rechten van de Betrokkene

De Betrokkene heeft het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en om rectificatie te vragen als deze onjuist zijn, om ze te wissen of de verwerking ervan te beperken als aan de voorwaarden wordt voldaan, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan voor juridische claims die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd en om de overdraagbaarheid van persoonlijk verstrekte gegevens te verkrijgen, mits uitgevoerd met geautomatiseerde middelen op basis van de toestemming of overeenkomst. De Betrokkene heeft ook het recht om zijn toestemming in te trekken voor verwerkingsdoeleinden die dit vereisen, ongeacht de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd tot het moment van intrekking.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Betrokkene het hier beschikbare formulier gebruiken en het doorsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: privacy@biasuzzispa.com. De Betrokkene heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit (www.garanteprivacy.it).